Hanneke Verhoeckx – van der Kooij

Over Remedial Teaching

Soms loopt het even niet zo lekker op school. Uw kind heeft een extra steuntje in de rug nodig, ondanks alle inspanningen van de leerkracht. Remedial teaching kan uitkomst bieden. Na diagnostische gesprekken en onderzoek, en zo nodig een observatie in de klas, wordt er een handelingsplan op maat gemaakt. U, de leerkracht en uw kind worden nauw betrokken bij de doelen waaraan in individuele sessies gewerkt wordt. In sommige gevallen is het mogelijk in kleine groepjes te werken. Door het kind te laten ervaren wat hij of zij wel kan, groeit het zelfvertrouwen. Dat is de basis voor het verdere leren. Of het nu om (begrijpend) lezen, spelling, rekenen of een ander vakgebied gaat.

De belevingswereld van kinderen staat centraal. Er wordt aangesloten bij wat uw kind leuk en interessant vindt. Dit zorgt voor een grotere betrokkenheid bij de lessen. En omdat leren en bewegen goed samengaan, kan er ook gebruik gemaakt worden van bewegingsspellen.